• NAJNOWSZY KATALOG LEGO(R) ON-LINE

Regulamin

 

Regulamin zakupów Sklepu Internetowego Galileoshop.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy Galileoshop.pl, działający pod adresem www.galileoshop.pl , prowadzony jest przez firmę Galileo – Krzysztof Piwoński, z siedzibą w Łodzi (93-322) ul. Błękitna 19, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Łódź pod numerem 61865/2007 NIP: 727-258-45-27 Regon: 100085140.

1.2. Kontakt ze Sklepem: drogą elektroniczną: info@galileoshop.pl, pocztą tradycyjną: Łódź 92-518, ul. M. Ćwiklińskiej 22 lub telefonicznie: (48) 533 269 813 (w dni robocze w godzinach 10-18).

1.3. Podstawa prawna regulaminu – art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4. Sklep Internetowy Galileoshop.pl świadczy następujące usługi:

 • nieodpłatne przeglądanie bieżącej oferty sklepu;

 • nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie Galileoshop.pl drogą elektroniczną;

 • newsletter – udzielanie, na życzenie Klienta, dodatkowych informacji o aktualnie obowiązujących promocjach i usługach oferowanych przez Galileoshop.pl i firmę Galileo;

 • oceniania i wyrażania opinii o Produktach i Usługach oferowanych przez Galileoshop.pl i firmę Galileo.

1.5. Oferta Sklepu Internetowego Galileoshop.pl skierowana jest do Klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

 

 

§ 2. Pojęcia

Galileoshop.pl – sklep internetowy prowadzony przez firmę Galileo – Krzysztof Piwoński (w Regulaminie zamiennie jako Sklep Internetowy).

Galileo – firma Galileo – Krzysztof Piwoński z siedzibą w Łodzi (93-322) ul. Błękitna 19, prowadząca sklepy stacjonarne Galileo -dobrze się składa oraz Sklep Internetowy Galileoshop.pl.

Dane osobowe – dane podane przez Klienta w procesie Rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe niezbędne w toku realizacji zamówienia.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie Internetowym Galileoshop.pl.

Konto Klienta – część strony internetowej Galileoshop.pl, dostępna Klientowi po zalogowaniu, zawierająca dane osobowe Klienta podane w procesie Rejestracji, służąca do składania zamówień oraz przeglądania historii wcześniejszych zamówień i dokonanych płatności, wprowadzania przez Klienta zmian w zakresie danych osobowych.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na przesłaniu informacji o bieżących akcjach promocyjnych i handlowych przeprowadzanych przez firmę Galileo.

Produkty – towary oferowane przez Galileoshop.pl i Galileo, które można zamawiać za pośrednictwem Galileoshop.pl zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem.

Rejestracja – jednorazowy proces dokonywany przez Klienta w celu założenia Konta Klienta i nadania przypisanego do niego numeru.

Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym Galileoshop.pl drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Termin realizacji zamówienia – czas konieczny do skompletowania zamówienia i przekazania go firmie kurierskiej

 

§ 3. Rejestracja

3.1. W celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym Galileoshop.pl Klient jest zobowiązany do:

 • wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym podaje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ustalone przez siebie hasło;

 • zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego Galileoshop.pl;

 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez Galileoshop.pl. drogą elektroniczną.

3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Galileoshop.pl jest bezpłatna.

3.3. Po zarejestrowaniu Konta Klienta logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych (adres e-mail i hasło) podanych przez Klienta w procesie rejestracji.

 

§ 4. Usunięcie Konta Klienta

4.1. Usunięcie Konta Klienta może nastąpić:

 • W wyniku rezygnacji przez Klienta z Konta Klienta Sklepu Internetowego Galileoshop.pl - drogą elektroniczną na adres e-mail: info@galileoshop.pl, listownie na adres: Galileo - Krzysztof Piwoński 92 – 508 Łódź ul. M. Ćwiklińskiej 22 lub telefonicznie pod numer (48) 533 269 813. Likwidacja Konta Klienta nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji.

 • W przypadku braku aktywności na Koncie Klienta, konto zostanie usunięte przez Galileoshop.pl po upływie roku od ostatniego logowania.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

5.1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w procesie Rejestracji.

5.2. Administratorem danych osobowych jest firma Galileo.

5.3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie Rejestracji nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami koniecznymi do realizacji zamówienia (np. przekazanie danych adresowych firmie świadczącej usługi kurierskie).

5.4. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Galileo w celu wysyłania na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera, informującego o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych na Galileoshop.pl lub w sklepach stacjonarnych Galileo.

5.5. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5.6. Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5.7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Klient.

 

§ 6. Zasady składania zamówień

6.1. Zamówienia Klient może składać przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy są realizowane od pierwszego dnia roboczego po dniu dokonania zamówienia.

6.2. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym Galileoshop.pl oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.

6.3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Galileoshop.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.4. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do:

 • zalogowania się na Konto Klienta;

 • wyboru zamawianych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Galileoshop.pl;

 • wyboru sposobu płatności, spośród obowiązujących w Sklepie Internetowym Galileoshop.pl (zob. § 8. Formy płatności);

 • wyboru sposobu dostawy (zob. § 8. Dostawa) oraz adresu dostawy, a także adresu wystawienia faktury.

6.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie specyfikacji zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Z chwilą wysłania potwierdzenia przez Sklep Internetowy Galileoshop.pl, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

 

§ 7. Ceny towarów

7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego Galileoshop.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT od towarów i usług.

7.2. Podane ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat ponoszonych przez klienta (np. kosztów dostawy, ewentualnych opłat celnych).

7.3.Oferta cenowa Produktów w Sklepie Internetowym Galileoshop.pl może się różnić od oferty cenowej w sklepach stacjonarnych Galileo.

7.4. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego Galileoshop.pl są cenami końcowymi , od których nie są naliczane ewentualne rabaty związane z użytkowaniem Kart Stałego Klienta itp.

7.5. Promocje w Sklepie Internetowym Galileoshop.pl nie podlegają łączeniu, o ile nie zostało to zaznaczone w regulaminie promocji.

 

§ 8. Formy płatności i dostawy

8.1. Sklep Internetowy Galileoshop.pl proponuje Klientom następujące formy płatności:

 • kartą płatniczą bądź e-przelewem – przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay;

 • przelewem na rachunek bankowy – Citi Handlowy Galileo Krzysztof Piwoński 45103000190109853000419323 ;

 • gotówką przy odbiorze osobistym w jednym ze sklepów stacjonarnych Galileo na terenie Łodzi;

 • gotówką za pobraniem – Klient płaci za przesyłkę przy odbiorze wybranemu dostawcy (np. kurierowi, listonoszowi);

8.2. Sklep Internetowy Galileoshop.pl oferuje odbiór zamówionych Produktów w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej;

 • za pośrednictwem firm kurierskich;

 • odbiór osobisty w jednym ze sklepów stacjonarnych Galileo na terenie Łodzi (CH Sukcesja Al. Politechniki 3/5, poziom -1; Sklep Widzew ul. M. Ćwiklińskiej 22).

Warunkiem odbioru zamówionego towaru jest otrzymanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji wiadomości zawierającej informację o możliwości odbioru zamówienia. Maksymalny czas na realizację zamówienia z odbiorem osobistym to 2 dni robocze.

8.3. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy Galileoshop.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu.

8.4. Sklep Internetowy Galileoshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

§ 9. Realizacja zamówienia

9.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu Produktu.

 1. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Sklep Internetowy Galileoshop.pl informuje Klienta o stanie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. Do Klienta należy decyzja o sposobie jego realizacji – wysłanie dostępnych Produktów lub rezygnacja z całego zamówienia. W sytuacji braku podjęcia decyzji przez Klienta zamówienie zostaje automatycznie anulowane po 7 (siedmiu) dniach od daty wysłania informacji przez Sklep Internetowy Galileoshop.pl.

 2. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia Sklep Internetowy Galileoshop.pl informuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa powyżej, Sklep Internetowy zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze.

9.2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

  • dla transakcji bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą lub przelewem) – z chwilą wpłynięcia kwoty zamówienia na rachunek bankowy Galileoshop.pl;

  • dla transakcji gotówkowych (odbiór osobisty, przesyłka za pobraniem) – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Galileoshop.pl (zob. § 6, ust. 6.5).

9.3. Termin realizacji zamówienia następuje w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Galileoshop.pl.

9.4. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy Galileoshop.pl zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu lub odrębną informacją wysłaną drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

 

9.5. W realizacji zamówienia wiążące są zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

 

 

§ 10. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient posiada prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru zamówionego towaru.

  2. Odstąpienia od umowy Klient dokonuje poprzez złożenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie ze wzorem formularza drogą elektroniczną na adres e-mail:info@galileoshop.pl lub listownie na adres: Galileo - Krzysztof Piwoński 92 – 508 Łódź ul. M. Ćwiklińskiej 22.

  3. Klient decydujący się na odstąpienie od umowy jest zobowiązany do zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia na adres: Galileo - Krzysztof Piwoński 92 – 508 Łódź ul. M. Ćwiklińskiej 22 wraz z dowodem zakupu.

  4. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym oraz kompletny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z Produktem mając na uwadze ewentualność jego późniejszego zwrotu. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące następstwem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponosi Klient.

  5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru (opłata za przesłanie lub dowóz towaru). Sklep Internetowy Galileoshop.pl nie przyjmuje zwrotu w formie przesyłki za pobraniem.

  6. Sklep Internetowy Galileoshop.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymana przesyłki, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

 

§ 11. Reklamacje

11.1. W przypadku wystąpienia wad zamówionego towaru Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego towaru w okresie 2 (dwóch) lat od daty zakupu.

11.2. Reklamacji można dokonać za pośrednictwem formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: info@galileoshop.pl, listownie na adres: Galileo - Krzysztof Piwoński 92 – 508 Łódź ul. M. Ćwiklińskiej 22 lub telefonicznie pod numer (48) 533 269 813.

11.3. Sklep Internetowy Galileoshop.pl rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym toku postępowania w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

11.4. W sytuacji uznania reklamacji Sklep Internetowy Galileoshop.pl wymieni towar na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe (towar niedostępny) zaproponuje inny towar o tej samej wartości lub zwróci należność na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

11.5. Sklep Internetowy Galileoshop.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów, jeżeli Klient został poinformowany o wadzie towaru przed zawarciem umowy sprzedaży. Opis wady towaru każdorazowo jest wskazany na stronie internetowej Produktu.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuwzględnionych w powyższym Regulaminie są stosowane przepisy prawa polskiego.

12.2. Regulamin obowiązuje od dnia 04 marca 2016 r.

12.3. Galileoshop.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. O planowanych zmianach regulaminu Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji.

12.4. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem opublikowania ich na stronie.

 


Przejdź do strony głównej
             LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. STAR WARS™ and all characters, names and related indicia are © & TM 2017 LUCASFILM LTD. All rights reserved.